top of page
Tìm kiếm

LỊCH SỬ KINH THÁNH – KẾT THÚC ĐẠI HỒNG THỦY VÀ Ý NGHĨA CỦA THÁNG CHESHVAN VỚI NGƯỜI DO THÁI.Thứ Hai, ngày 21 tháng 11 năm 2022 năm nay nhằm ngày 27 tháng Cheshvan năm 5783 theo lịch Do Thái Giáo


Vào ngày 27 tháng Cheshvan của năm 1657 kể từ khi sáng tạo (2104 TCN) chính là ngày "trái đất đã khô" (Sáng thế ký 8:14) sau khi chịu một trận Đại Hồng Thủy trong khoảng thời gian 365 ngày ( đúng 1 năm dương lịch ). Trận Đại Hồng Thủy này đã quét sạch toàn bộ sự sống trên trái đất trừ tám người và và các loài động vật (ít nhất hai loài trong mỗi loài) trong con tàu của Nô-ê.


Cũng vào ngày này, “Đức Chúa Trời bèn phán cùng Nô-ê rằng: Hãy ra khỏi tàu, ngươi, vợ, các con và các dâu ngươi. Hãy thả ra với ngươi mọi vật sống của các xác thịt đã ở cùng ngươi: nào chim, nào thú, nào côn trùng bò trên đất, hầu cho chúng nó sanh sản, và thêm nhiều trên mặt đất. Vậy, Nô-ê cùng vợ người, các con trai và các dâu người ra khỏi tàu. Các thú, rắn, chim cùng mọi vật hành động trên mặt đất tùy theo giống đều ra khỏi tàu.” Sáng thế ký 8:15-18 . Đức Chúa Trời đã ra lệnh cho Nô-ê “Ra khỏi tàu” tái định cư, định cư và văn minh hóa trái đất.


Rất ít người trong chúng ta, phải đối mặt với một trận lụt "thực sự", trong đó những dòng nước lũ đe dọa nhấn chìm ngôi nhà của một người. Nhưng tất cả chúng ta đều quen thuộc với trải nghiệm bị ngập trong những mối quan tâm về đời sống vật chất, bị ngập trong đủ loại vấn đề đòi hỏi sự chú ý của chúng ta ngay khi cuối cùng chúng ta cũng nhận ra những điều thực sự quan trọng và quý giá đối với chúng ta.


Người Do Thái cho rằng đây chính là ý nghĩa đương đại của trận Đại hồng thủy mà Kinh Torah mô tả trong chương thứ bảy và thứ tám của Sáng thế ký . Trận Đại Hồng Thủy của Nô-ê là nguyên mẫu cho một thử thách mà tất cả chúng ta đều phải đối mặt: cơn lũ của những mối quan tâm vật chất đe dọa dập tắt ngọn lửa phấn đấu thuộc linh mà chúng ta ấp ủ trong tâm hồn mình.


Thật vậy, các nhà hiền triết của Do Thái nói rằng Trận lụt của Nô-ê bắt đầu như một trận mưa bình thường, mà những hành vi sai trái của con người đã gây ra trận Đại hồng thủy. Nói cách khác, theo tỷ lệ và bối cảnh thích hợp của chúng với tư cách là phương tiện được điều chỉnh để đạt đến mục đích cao hơn, dòng nước vật chất là cơn mưa lợi lạc, nuôi dưỡng sự sống; nhưng khi được phép vượt quá giới hạn của mình, chúng sẽ trở thành một trận đại hồng thủy có tính hủy diệt.


Ý nghĩa sâu xa hơn của trận Đại hồng thủy của Nô-ê còn được phản ánh ở chỗ nó bắt đầu và kết thúc vào tháng thứ hai của năm Do Thái, tháng Cheshvan .


Tháng đầu tiên của năm, là tháng có nhiều lễ hội tháng Tishrei . Tháng này được dành hoàn toàn cho các hoạt động tâm linh: đổi mới cam kết của chúng ta đối với Chủ quyền thiêng liêng trong lễ Rosh Hashanah , ăn năn những thất bại trong lễ Yom Kippur , kỷ niệm sự thống nhất của chúng ta với tư cách là một dân tộc và Đức Chúa Trời là sự quan phòng trong cuộc sống ở Sukkot , vui mừng trong mối quan hệ của người Do Thái với Torah trong lễ Simchat Torah .


Tháng sau, tháng Cheshvan, đánh dấu sự trở lại với "guồng quay" hàng ngày của cuộc sống vật chất. Ở Cheshvan, mưa bắt đầu rơi ở Đất Thánh sau sáu tháng không mưa của mùa hè, báo hiệu sự trở lại của cuộc sống lấy nguồn dinh dưỡng từ trái đất. Không phải ngẫu nhiên mà tháng Cheshvan (còn được gọi là Mar-Cheshvan — mar có nghĩa là "đắng" và "nước") là tháng bình thường nhất — tháng duy nhất trong năm không có lễ hội hay dịp đặc biệt nào.


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt NamComments


bottom of page