top of page
Tìm kiếm

MƯỜI ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ TIẾNG HÊ-BƠ-RƠ – NGÔN NGỮ THÁNH – NGÔN NGỮ CỦA SỰ SÁNG TẠO1. Tiếng Hê-bơ-rơ Là Ngôn Ngữ Thánh

Tiếng Hê-bơ-rơ được gọi là Lashon Hakodesh (Ngôn ngữ Thánh). Tại sao lại thế này? Người Do Thái nói rằng đó là do tiếng Hê-bơ-rơ không có các từ mô tả các hành vi dâm dục và các bộ phận riêng tư trên cơ thể. Ngoài ra Tiếng Hê-bơ-rơ được gọi là ngôn ngữ thánh là bởi vì đây là ngôn ngữ mà Đức Chúa Trời đã dùng để sáng tạo nên thế giới, viết Kinh Thánh và sử dụng để truyền đạt ý muốn của Ngài thông qua các nhà tiên tri.


2. Tiếng Hê-bơ-rơ là ngôn ngữ của Kinh Thánh.

Phần lớn Kinh thánh tiếng Do Thái ( Tanach ; Cựu Ước ) được viết bằng Tiếng Hê-bơ-rơ. (Một số sách cuối cùng của Kinh thánh, Đa-ni-ên và E-xơ-ra , chứa đựng những đoạn quan trọng của tiếng A-ram, ngôn ngữ chung của người Do Thái trong thời gian họ bị lưu đày ở Ba-by-lôn.)


3. Bạn có thể nói “Có” bằng tiếng Hê-bơ-rơ không?

Tiếng Do Thái đã phát triển theo thời gian. Trong tiếng Do Thái hiện đại (Ivrit), lo là “không” và ken là “có”. Trong tiếng Hê-bơ-rơ Mishnaic (xuất hiện cách đây khoảng 2.000 năm), từ “có” là hen . Và quay trở lại với tiếng Do Thái trong Kinh thánh, có vẻ như không có từ nào cho từ “có”. Trong bối cảnh Kinh thánh, ken có nghĩa là “vậy” và “đúng”, nhưng không phải là “có” cổ đơn thuần như từ được sử dụng ngày nay.


4. Shalom không chỉ có nghĩa là hòa bình trong Tiếng Hê-bơ-rơ.

Có lẽ từ được biết đến nhiều nhất trong tiếng Hê-bơ-rơ ngày nay là shalom , có nghĩa là hòa bình. Tuy nhiên, từ này có ý nghĩa nhiều hơn thế. Nó có thể được sử dụng cho cả “xin chào” và “tạm biệt” và cũng có những ý nghĩa khác. Một hình thức được sửa đổi một chút, shalem , có nghĩa là “hoàn hảo” hoặc “trọn vẹn”, vì chừng nào không có hòa bình, thì không ai là hoàn chỉnh và không ai có thể hài lòng.


( tiếng Hê-bơ-rơ viết tay )

5. Trọng âm trong Tiếng Hê-bơ-rơ.

Quay trở lại thời cổ đại, luôn có những phương ngữ khác nhau của Tiếng Hê-bơ-rơ. Thật vậy, Kinh thánh kể lại rằng người Ép-ra-im không thể nói chữ “sh” trong từ shibolet (“bó lúa”), thay vào đó họ nói “sibolet”. Do đó, vào thời kỳ Ép-ra-im đang có chiến tranh với phần còn lại của Y-sơ-ra-ên , bất kỳ ai không thể phát âm từ này đều được xác định là người Ép-ra-im. Trong những thế kỷ gần đây, một số cộng đồng Do Thái nhất định ở Lita (Litva của người Do Thái) cũng không thể nói “sh” và do đó được gọi là “Sabbos” (“ Sabbat ”), “Smuel” ( Shmuel ), v.v.


6. Một từ Tiếng Hê-bơ-rơ = 5 từ tiếng Anh

Các từ tiếng Hê-bơ-rơ bao gồm các từ gốc gồm 2 hoặc 3 chữ cái có thể thêm tiền tố và hậu tố vào. Do đó, một từ tiếng Do Thái với một số tiền tố và hậu tố có thể chuyển tiếp như 5 từ trong tiếng Anh. Ví dụ: ויוציאנו có nghĩa là “và anh ấy đã đưa chúng tôi ra ngoài.” Vì lý do này, như bất kỳ dịch giả tiếng Do Thái-Anh nào cũng có thể cho bạn biết, hàng trăm từ tiếng Do Thái thường lên tới hàng nghìn từ khi được dịch sang tiếng Anh.


7. Tiếng Hê-bơ-rơ là ngôn ngữ cầu nguyện

Cầu nguyện là một phần quan trọng trong cuộc sống của người Do Thái. Người Do Thái cầu nguyện ba lần vào một ngày bình thường, bốn lần vào ngày Shabbat và các ngày lễ, và năm lần vào Yom Kippur . Phần lớn những lời cầu nguyện này là bằng tiếng Do Thái. Đó là lý do tại sao trẻ em Do Thái thường được dạy đọc tiếng Do Thái ngay cả trước khi chúng có thể hiểu ngôn ngữ này.


8. Các nguyên âm trong Tiếng Hê-bơ-rơ.

22 chữ cái trong bảng chữ cái Tiếng Hê-bơ-rơ đều là phụ âm. Do đó, người đọc sử dụng một hệ thống dấu chấm và dấu gạch ngang (được gọi là nekudot ), bao quanh các chữ cái và cung cấp nguyên âm cần thiết. Những nekudot này là tiêu chuẩn trong sách cầu nguyện và các văn bản cơ bản khác. Tuy nhiên, cả Torah và Talmud (cũng như hầu hết văn học Do Thái) đều không có nekudot . Vậy chúng được hiểu như thế nào? Nó giống như đi xe đạp mà không có bánh phụ. Bạn chỉ cần làm quen với nó.


9. Sự hồi sinh (gần như ) vĩ đại của Tiếng Hê-bơ-rơ

Vào cuối thế kỷ 19, các nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa Phục quốc Do Thái đã quyết định “hồi sinh” tiếng Do Thái (không được sử dụng phổ biến trong lời nói hàng ngày trong hơn 1.000 năm) để trở thành ngôn ngữ Do Thái chính thức ở Vùng đất Israel. Để làm như vậy, họ đã nghiên cứu Kinh thánh và Talmud để tìm các tiền lệ khi họ tìm kiếm các từ để sử dụng ngôn ngữ mới của họ. Họ đã thành công trong việc tạo ra tiếng Do Thái hiện đại, một kỳ công vô song trong lịch sử của nền văn minh. Tuy nhiên, ngôn ngữ này khác biệt đáng kể so với tiếng Do Thái trong Kinh thánh về cú pháp và cách phát âm (là sự kết hợp đơn giản giữa Ashkenaz và Sepharad ), và nhiều người cho rằng ngôn ngữ mới này không giống với Lashon Hakodesh , Ngôn ngữ Thánh.


( Eliezer_Ben-Yehuda người có công lớn trong việc hồi sinh ngôn ngữ Hê-bơ-rơ )

10. Tiếng Hê-bơ-rơ là ngôn ngữ của sự sáng tạo

Chúng ta đọc trong Sáng Thế Ký chương 1 rằng Đức Chúa Trời đã nói 10 lời nói và tạo ra thế giới. Những điều này được nói bằng tiếng Hê-bơ-rơ. Theo cách này, các chữ cái và từ ngữ của ngôn ngữ Hê-bơ-rơ là những đường dẫn mà qua đó năng lượng Thiêng liêng thô sơ được truyền vào mọi khía cạnh của sự sáng tạo mà chúng ta thấy ngày nay. Ngay cả bây giờ người ta tin rằng Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục tái tạo thế giới một lần nữa và mỗi tạo vật đều nhận được sức sống của nó thông qua tên tiếng Hê-bơ-rơ của nó.


Mục vụ Do Thái


#mucvudothai

#hoithanhloisusongvietnam

#tiếng_do_thái

bottom of page