top of page
Tìm kiếm

Mười điều răn có ý nghĩa thê nào trong Lễ ngũ tuầnNgày LỄ NGŨ TUẦN là ngày mà đối với người Do Thái họ nhận được MƯỜI ĐIỀU RĂN từ Thiên Chúa cách đây hơn 3300 năm.

Vào ngày LỄ NGŨ TUẦN, từ người già đến trẻ em, phụ nữ và đàn ông đều sẽ NGHE VÀ ĐỌC MƯỜI ĐIỀU RĂN.

Đối với người Do Thái họ chỉ HOÀN THÀNH CUỘC XUẤT HÀNH ra khỏi nơi họ bị nô lệ là Ai Cập khi họ NHẬN ĐƯỢC BẢNG MƯỜI ĐIỀU RĂN. Vì vậy chúng ta hãy tìm hiểu một chút về những điều xung quanh MƯỜI ĐIỀU RĂN để hiểu thêm về điều mà Chúa ban cho chúng ta. - Mười điều răn là bộ điều luật do CHÍNH TAY CHÚA VIẾT ra, trong Xuất 31:18 có chép“Khi Đức Giê-hô-va đã phán xong cùng Môi-se tại núi Si-na-i, bèn cho người hai bảng chứng bằng đá, BỞI NGÓN TAY ĐỨC CHÚA TRỜI VIẾT RA.” Đây là điều DUY NHẤT mà Kinh Thánh chép là CHÍNH TAY CHÚA VIẾT. - Khi Môi-se tức giận vì dân sự thờ thần tượng trong lúc ông lên nhận bảng đá từ Chúa thì ông đã ném vỡ 2 bảng đầu tiên Chúa viết (Xuất 32:19). Sau đó Chúa lại bảo Môi-se làm lại hai bảng khác và Chúa lại TỰ TAY VIẾT VÀO hai bảng mới. (Xuất 34 : 28). Qua đó chúng ta có thể thấy tầm QUAN TRỌNG của 10 điều răn là như thế nào đối với Chúa và với chúng ta. - Mười điều răn còn được gọi là LỜI GIAO ƯỚC (Xuất 34 :28) vì vậy HÒM BẢNG CHỨNG chứa HAI BẢN LỜI GIAO ƯỚC này cũng được gọi là HÒM GIAO ƯỚC. Đối với người Do Thái đây là GIAO ƯỚC CHÚA VIẾT và là phần con người cần thực hiện. - Hai bảng 10 điều răn được để trong HÒM BẢNG CHỨNG (Phục truyền 10 :5) Trong Hê-bơ-rơ 9:4 có chép là trong NƠI CHÍ THÁNH của đền tạm có “hòm giao ước, toàn bọc bằng vàng. Trong hòm có một cái bình bằng vàng đựng đầy ma-na, cây gậy trổ hoa của A-rôn, và hai bảng giao ước;”. Ngày nay HÒM GIAO ƯỚC đang ở đâu là một ĐẠI BÍ MẬT của thế giới này. - Mười điều răn, còn được gọi là TUYÊN NGÔN MƯỜI, trong tiếng Hy Lạp là MƯỜI CÂU NÓI trong tiếng Do Thái được gọi là Aseret Hadibrot được tạo nên bởi 620 từ khác nhau. Người Do Thái có 613 điều luật và họ tin là 603 điều luật còn lại được sinh ra từ 10 điều răn. Ngày nay, MƯỜI ĐIỀU RĂN vẫn còn Y NGUYÊN GIÁ TRỊ đối với các CƠ ĐỐC NHÂN. Chúng ta có đánh giá đủ, đúng làm làm theo như MƯỜI ĐIỀU RĂN mà Chúa ban cho hay không? Xin Chúa giúp sức cho chúng ta. Và hôm nay, khắp Do Thái vang lên LỜI của bản 10 điều răn cùng LỜI CHÚC PHƯỚC trong Dân số ký 6:24 - 26 “Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi! Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi, và làm ơn cho ngươi! Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi!” Phải; nguyện xin Chúa ban phước cho chúng ta, chiếu sáng mặt Ngài trên chúng ta, đoái xem và ban bình an cho chúng ta.

Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam

https://www.mucvudothai.org/

https://www.facebook.com/mucvudothai


#mucvudothai #hoithanhloisusongvietnam #muoidieuran #mười_điều_răn #lengutuan

bottom of page