top of page
Tìm kiếm

NÔ-Ê VÀ NGÀY BẮT ĐẦU CỦA TRẬN ĐẠI HỒNG THỦY
Thứ tư, ngày 1 tháng 11 năm 2023 năm nay nhằm ngày 17 tháng Cheshvan năm 5784 theo lịch Do Thái. Theo Do Thái Giáo thì trận Đại Hồng Thủy bắt đầu vào hôm nay, ngày 17 tháng Cheshvan của năm 1656 kể từ khi tạo dựng. Chỉ có Nô-ê và gia đình của ông sống sót, trong chiếc tàu mà Chúa bảo ông đã đóng. Nô-ê đã ở trong tàu tổng cộng là 365 ngày ( một năm dương lịch; một năm 11 ngày theo lịch Do Thái).


1. Nô-ê chính là thế hệ thứ 10 tính từ A-đam.


Nô-ê chính là thế hệ thứ 10 tính từ A-đam trong danh sách phả hệ qua dòng dõi cuả Sết. Chúng ta thấy rằng sự chờ đợi lâu dài này cho thấy Chúa có sự kiên nhẫn dồi dào. Ngài dõi theo các thế hệ khác nhau, dầu họ ngày càng phạm tội hung ác hơn nhưng Chúa vẫn yêu thương chờ họ sửa chữa đường lối của mình.


2. Tên của Nô-ê có nghĩa “An nghĩ”


Trong tiếng Anh, Nô-ê được gọi là Noah , nhưng tên tiếng Do Thái là Noach , phát âm là know-akh có từ gốc là “nachas” , có nghĩa là “nghỉ ngơi”, “sự dịu dàng” và “niềm vui.” Kinh thánh cho chúng ta biết rằng cha của ông, Lê-méc đã “đặt tên là Nô-ê, mà nói rằng: Đứa nầy sẽ an ủi lòng ta về công việc và về sự nhọc nhằn mà đất bắt tay ta phải làm, là đất Đức Giê-hô-va đã rủa sả.…” ( Sáng thế ký 5:29 ).


Người Do Thái cho rằng vào thời Nô-ê, Nô-ê đã hướng dẫn người ta dùng các nông cụ để cày và các nông cụ khác để làm các công việc đồng áng, điều này giúp việc làm đất trở nên dễ dàng hơn nhiều. Ngoài ra, vào thời của ông trái đất đã ngừng sinh ra “chông gai và cây tật lê”. Ngoài ra, Midrash còn nói rằng Nô-ê là người đầu tiên có những ngón tay khéo léo, giúp mọi công việc phức tạp trở nên dễ dàng hơn.


3. Nô-ê là người chăm sóc vườn thú đầu tiên.


Khi nước lụt đến, Chúa đã dẫn thú vật và chim chóc đến tàu; mỗi loài có hai con, một đực và một cái. Loài thanh sạch( kosher ), mỗi loài có bảy cặp. ( Sáng thế ký 6;7:1-9). Trong suốt thời gian xảy ra lũ lụt, Nô-ê và các con trai của ông bận rộn chăm sóc các con vật. Thật kỳ diệu, những con vật săn mồi hung dữ không tấn công những con khác. Điều này cũng giống thế giới tương lai trong Ê-sai 11:6 chép “Bấy giờ muông sói sẽ ở với chiên con, beo nằm với dê con; bò con, sư tử con với bò nuôi mập cùng chung một chỗ, một đứa con trẻ sẽ dắt chúng nó đi.”


4. Nô-ê là người đầu tiên được phép ăn thịt


Sau khi họ ra khỏi tàu, Nô-ê dựng một bàn thờ trên đó ông dâng một số động vật tinh sạch làm của lễ thiêu cho Chúa. Vào lúc đó, Đức Chúa Trời đã cho phép Nô-ê và các con cháu của ông ăn thịt, điều mà cho đến lúc đó chưa được phép. Phàm vật chi hành động và có sự sống thì dùng làm đồ ăn cho các ngươi. Ta cho mọi vật đó như ta đã cho thứ cỏ xanh” ( Sáng thế ký 9:3 )


5. Đức Chúa Trời lập giao ước cùng Nô-ê


“Đức Chúa Trời cũng phán cùng Nô-ê và các con trai người rằng: Còn phần ta đây, ta lập giao ước cùng các ngươi, cùng dòng dõi các ngươi, và cùng mọi vật sống ở với ngươi, nào loài chim, nào súc vật, nào loài thú ở trên đất, tức là các loài ở trong tàu ra, cho đến các loài vật ở trên đất. Vậy, ta lập giao ước cùng các ngươi, và các loài xác thịt chẳng bao giờ lại bị nước lụt hủy diệt, và cũng chẳng có nước lụt để hủy hoại đất nữa.” ( Sáng thế ký 9:6-8)


Như một dấu hiệu cho lời hứa của Ngài, Đức Chúa Trời đã đặt cầu vồng giữa những đám mây, một lời nhắc nhở vĩnh viễn về giao ước mà Ngài đã thực hiện với tất cả sự sống trên trái đất. (Sáng 9:12-17)


Người Do Thái coi đây là giao ước dành cho cả loài người, nếu ai không phải là dân tộc Do Thái thì họ có nghĩa vụ thực hiện giao ước này.


6. Nô-ê là một trong sáu người được đặt tên cho phần Torah của người Do Thái.


Kinh Thánh cao quý nhất của người Do Thái chính là Kinh Torah (Năm cuốn sách của Môi-se ). Người Do Thái chia Kinh Thánh Torah thành 54 phần, mỗi phần có một tên duy nhất một hoặc hai từ. Nô-ê chính là tên của một trong sáu người duy nhất được đặt cho sáu phần của kinh Torah. Phần này kéo dài từ Sáng thế ký 6: 9 đến 11:43 và kết thúc ngay sau khi giới thiệu Áp-ra-ham, người sinh sau Nô-ê 10 thế hệ.


7. Nô-ê là một trong những “THẦY GIẢNG ĐẠO CÔNG BÌNH” đầu tiên vào thời Sáng Thế ký.


Truyền thống Do Thái cho rằng, Hê-nóc là “tiên tri đầu tiên” và là người “giảng đạo” đầu tiên trên đất thì Nô-ê cũng là một trong những “thầy giảng đạo” đầu tiên sau Hê-nóc. II Phi-e-rơ 2:5 chép “nếu Ngài chẳng tiếc thế gian xưa, trong khi sai nước lụt phạt đời gian ác nầy, chỉ gìn giữ Nô-ê là THẦY GIẢNG ĐẠO CÔNG BÌNH, với bảy người khác mà thôi;”


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.


Comments


bottom of page