top of page
Tìm kiếm

NGÀY NAY TRONG LỊCH SỬ - NGÀY TIÊN TRI SA-MU-ÊN QUA ĐỜI – NGÀY GIẢI PHÓNG JERUSALEM 

Ngày 28 tháng Iyar theo lịch Do Thái là ngày mà tiên tri Sa-mu-ên qua đời vào năm 877 TCN.  Tiên tri Samuel (931-877 TCN) là một trong những nhân vật quan trọng nhất trong lịch sử Do Thái; các nhà hiền triết của Do Thái đã mô tả tiên tri Sa-mu-ên như là người “kết hợp giữa Môi-se và A-rôn. Sa-mu-ên là Quan Xét hay Thẩm Phán cuối cùng của thời đại Các Quan Xét trong lịch sử của Y-sơ-ra-ên. Thời kỳ Các Quan Xét trải qua bốn thế kỷ kể từ khi Giô-suê qua đời đến khi chế độ quân chủ được thành lập. Sa-mu-ên cũng là tác giả của các sách Kinh Thánh như “Các Quan Xét”, “I,II Sa-mu-ên” và sách “Ru-tơ”.

 

Samuel được sinh ra vào năm 2830 kể từ khi sáng tạo (931 TCN), ông là kết quả của lời cầu nguyện chân thành của bà An-ne “Chanah (Hannah)” tại thánh địa Si-lô, Kinh Thánh chép “An-ne lấy làm sầu khổ trong lòng, vừa cầu khẩn Đức Giê-hô-va, vừa tuôn tràn giọt lệ. Nàng hứa nguyện rằng: Ôi, Đức Giê-hô-va của vạn quân, nếu Ngài đoái xem nỗi sầu khổ của con đòi Ngài, nhớ lại nó chẳng quên, và ban cho con đòi Ngài một đứa trai, thì tôi sẽ phú dâng nó trọn đời cho Đức Giê-hô-va,” sau đó “Đức Giê-hô-va bèn nhớ đến nàng. Đương trong năm, An-ne thọ thai và sanh một con trai, đặt tên là Sa-mu-ên , mà nói rằng: Tôi đã cầu xin nó nơi Đức Giê-hô-va.” Tên của ông có nghĩa là Sa-mu-ên, nghĩa là Đức Chúa Trời nhậm lời còn theo Theo Từ điển Kinh thánh Holman , Samuel trong tiếng Cận Đông Cổ đại có nghĩa là “Chúa được tôn cao,” hoặc “con trai của Chúa”.

 

Năm hai tuổi, mẹ Sa-mu-ên đưa Sa-mu-ên đến Shiloh để hoàn thành lời thề nguyện của bà, nơi Sa-mu-ên được nuôi dạy bởi thầy tế lễ thượng phẩm Ê-li. Trong I Sa-mu-ên đoạn 3 tiên tri Sa-mu-ên lần đầu nghe thấy tiếng Chúa ngay tại trong Đền Tạm. Năm 890 TCN, Samuel kế vị Eli trở thành thủ lĩnh của người Do Thái.

 

Sau mười năm dưới sự hướng dẫn của Sa-mu-ên, “Hết thảy những trưởng lão đều hiệp lại, đến tìm Sa-mu-ên tại Ra-ma, và nói rằng: Kìa, ông đã già yếu, còn các con trai ông lại chẳng noi theo gương của ông. Bây giờ, xin hãy lập trên chúng tôi một vua đặng đoán xét chúng tôi, y như các dân tộc khác đã có rồi.” Sa-mu-ên không chấp nhận yêu cầu của họ, ông tin rằng dân Y-sơ-ra-ên chỉ nên phục tùng Đức Chúa Trời chứ không phải bất kỳ vị vua phàm trần nào; nhưng Chúa đã hướng dẫn ông “Vậy bây giờ, hãy nghe theo lời chúng nó, song chớ quên báo cáo cho chúng nó cách nghiêm trang và tỏ ra cho biết vua cai trị chúng nó đó sẽ đãi chúng nó ra làm sao.” ( I Sa-mu-ên 8).  Sau đó, Sa-mu-ên được xức dầu Sau-lơ làm vua đầu tiên của Y-sơ-ra-ên năm 879 TCN (I Sa-mu-ên 10). Khi Sau-lơ không vâng lời Chúa trong cuộc chiến ở với dân A-ma-léc, Sa-mu-ên tuyên bố Đa-vít là vị vua hợp pháp thay cho Sau-lơ.

 

Ngay sau đó, I Sa-mu-ên 25:1 chép “Kế ấy, Sa-mu-ên qua đời; cả Y-sơ-ra-ên nhóm lại đặng than khóc người; rồi chôn người trong nhà người tại Ra-ma.” Sa-mu-ên qua đời tại nơi sinh của ông, Ra-ma, trên những ngọn đồi của Giu-đa, vào ngày 28 tháng Iyar của năm 2884 kể từ khi được tạo dựng (877 TCN).

 

Sa-mu-ên là vị tiên tri được cả Do Thái Giáo, Cơ Đốc Giáo và Hồi Giáo tôn kính. Đối với Do Thái Giáo thì Sa-mu-ên được cho là người rất tôn kính Đức Chúa Trời. Văn học cổ điển Rabbinical cho biết thêm rằng ông ngang hàng với Môi-se và cũng được các Rabbis mô tả là cực kỳ thông minh

 

Đối với các tín đồ Cơ đốc giáo , Sa-mu-ên được coi là nhà tiên tri, thẩm phán và nhà lãnh đạo khôn ngoan của Y-sơ-ra-ên. Ông là được coi như là một tấm gương về những cam kết đã hoàn thành với Đức Chúa Trời. Theo lịch phụng vụ Chính thống giáo Đông phương , cũng như lịch Lutheran , ngày lễ của ông là ngày 20 tháng 8. Ông được tưởng nhớ là một trong những vị Tiên tổ trong Lịch các vị thánh của Giáo hội Tông đồ Armenia vào ngày 30 tháng 7. Trong Nhà thờ Chính thống Coptic , Lễ kỷ niệm sự ra đi của Nhà tiên tri Samuel được tổ chức vào ngày 9 tháng Paoni .

 

Đối với Hồi Giáo thì Sa-muên là một nhà tiên tri rất được tôn trọng trong vòng những người Hồi Giáo. Vì vậy, nơi chôn của ông được cả những người Do Thái lẫn Hồi Giáo đến cầu nguyện.

 

Kinh thánh cho biết ông được chôn cất tại Ra-ma, ở phía đông của ngọn đồi gần Geba, nhưng ngày nay người ta cho rằng vào thời thập tự chinh, hài cốt của Samuel đã được quân thập tự chinh đã được chuyển đến Chalcedon , theo lệnh của Hoàng đế Arcadius. Chalcedon được được xác định ở làng Nabi Samwil nằm ở khu Bờ Tây . Lăng mộ của Samuel thường được gọi là Nebi Samuel hoặc Nebi Samwil , nằm trên đỉnh một ngọn đồi dốc ở độ cao 908 mét so với mực nước biển.

Địa điểm này thu hút sự quan tâm của cả tôn giáo và khảo cổ, trên nền của nơi chôn cất tiên tri Sa-mu-ên có một nhà thờ Crusader và các tòa nhà liên quan. Vào thế kỷ 18 người ta đã biến nơi này thành một nhà thờ Hồi giáo, với lăng mộ nằm trong một căn phòng dưới lòng đất đóng vai trò như một giáo đường Do Thái nhỏ.

 

Cuộc đời của tiên tri Sa-mu-ên đã là truyền kỳ trong lòng người Do Thái, ông là một người rất vĩ đại nhưng lại là người thuận phục Chúa. Câu Kinh Thánh được trích dẫn nhiều nhất của ông được chép trong I Sa-mu-ên 12:22-23 “Sa-mu-ên nói: Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực; sự bội nghịch cũng đáng tội bằng sự tà thuật; sự cố chấp giống như tội trọng cúng lạy hình tượng” đã là điều mà những người yêu kính Chúa cần đeo đuổi.

 

THÀNH CỔ JERUSALEM ĐƯỢC GIẢI PHÓNG (1967)

 

Cũng trong ngày 28 tháng Iyar vào năm 1967, Thành Cổ Jerusalem và Núi Đền đã được giải phóng trong Chiến tranh Sáu ngày chính vì vậy ngày được đánh dấu ở Israel là như là "Ngày Jerusalem."

 

Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.

 

Comments


bottom of page