top of page
Tìm kiếm

PHONG TỤC DO THÁI - CHE TÓC HAY TRÙM ĐẦU CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ DO THÁI.Theo luật của Do Thái Giáo thì mọi người phụ nữ có chồng đều phải trùm đầu lại, điều này như là nhắc nhở cho người khác biết đây là phụ nữ có chồng và việc trùm đầu là sự khiêm tốn của người phụ nữ. Có lẽ chính vì điều này mà Phao lô một sứ đồ rất kỳ cựu ở Do Thái Giáo đã nói về việc người phụ nữ phải trùm đầu trong khi giảng dạy tại I Cô-rinh-tô 11:5.


Với Do Thái Giáo thì việc người phụ nữ thì trùm tóc là luật chứ không phải là phong tục. Theo luật của Do Thái thì người phụ nữ phải che tất cả tóc chứ không phải một phần tóc. Đây là một phần trong những tiêu chuẩn về cách ăn mặt của phụ nữ Do Thái, các quy tắc này được goi chung là Tzniut (chữ này có nghĩa là khiêm tốn hay thận trọng). Một phần trong các quy tắc này là phụ nữ kết hôn phải che tóc và phụ nữ Do Thái cần mặc váy đủ dài để che gối.


“Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện; cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và BƯỚC ĐI CÁCH KHIÊM NHƯỜNG với Đức Chúa Trời ngươi sao?” Mi-chê 6:8. Trong câu này, người Do Thái tin vào nghĩa đen của nó, theo đó cách ăn mặc là bày tỏ việc đi đứng cách khiêm nhường. Ý nghĩa chính của việc che tóc là bày tỏ sự khiêm nhường của người phụ nữ, đặc biệt là người phụ nữ có chồng.


Người Do Thái cũng quan niệm là việc khiêm tốn không liên quan gì đến việc kém hấp dẫn, khiêm tốn là cách để tạo ra sự riêng tư vì vậy mà ngày nay phụ nữ có chồng Do Thái thường trùm đầu bằng tóc giả. Với người Do Thái, sắc đẹp là món quà mà Chúa ban cho, truyền thống Do Thái khuyến khích người nam và nữ quan tâm đến vẻ ngoài nhưng phải cho đoan trang và khiêm tốn. Bởi vậy chúng ta thấy người Do Thái trong trang phục truyền thống rất khiêm nhường, việc trùm tóc cũng vậy không có ý định làm cho phụ nữ có gia đình trở nên xấu xí. Truyền thống Do Thái cũng khuyến khích sự khiêm tốn; không phải để giảm vẻ đẹp của chúng ta mà là để tôn lên vẻ đẹp và sự hấp dẫn của chúng ta để vẻ đẹp được lưu giữ nơi nó thuộc về đó chính là hôn nhân.


Bằng cách che tóc của mình, người phụ nữ đã kết hôn tuyên bố rằng “tôi không tự do, bạn có thể thấy tôi nhưng tôi đã thuộc về chồng tôi, bạn có thể thấy tôi như không phải dành cho bạn.”


Tóc giả là giải pháp mang đến hiệu quả mong muốn cách chính xác, tóc giả cho phép người phụ nữ Do Thái che được toàn bộ tóc mà vẫn giữ được vẻ đẹp bên ngoài. Với người Do Thái, vẻ đẹp đích thực, vẻ đẹp bên trong, cần sự khiêm tốn để bảo vệ nó và cho phép nó phát triển.


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.


#mucvudothai

#hoithanhloisusongvietnam

#phong_tục_do_thai

bottom of page