top of page
Tìm kiếm

TÊN CỦA VUA “[HE]ZEKIAH”(Ê-XÊ-CHIA)–BẢN KHẮC "ĐỘC ĐÁO" ĐẦU TIÊN CỦA VỊ VUA GIU-ĐA ĐƯỢC TIẾT LỘ.Vua Ê-xê-chia của Giu-đa trong thế kỷ thứ tám là vị vua nổi tiếng về khảo cổ học, cũng như Kinh thánh. Tên của ông được nhắc đến trên lăng kính của Vua San-chê-ríp của Assyria , cũng như trên một số mảnh gốm , được phục hồi thông qua khai quật hoặc trên thị trường cổ vật.


Tuy nhiên, đối với không chỉ vua Ê-xê-chia nói riêng, mà các vua của Giu-đa nói chung, còn thiếu một thứ: những bia ký kiểu “hoành tráng”, thuộc loại nổi tiếng và được lưu giữ ở Assyria, Babylon và Ai Cập. Các bản khắc cho đến nay đã được tìm thấy cho đến nay có nêu tên các vị vua trong Kinh thánh của Israel và Judah phần lớn thuộc loại “thu nhỏ” như con dấu của hoàng gia, hoặc mảnh vỡ khảo cổ chỉ có những dòng chữ ám chỉ đến các vị vua như Giê-rô-bô-am , U-ri ,Giô-tham, A-háp và Ê-xê-chia . Do đó, một niềm tin phổ biến cho rằng các vị vua của Giu-đa và Y-sơ-ra-ên không có những bia ký kiểu “hoành tráng” để ghi lại những thành tựu của chính họ.


Giờ đây, một khám phá mới (hay đúng hơn, một khám phá hơi cũ đã được khảo sát lại) sẽ thay đổi bức tranh đó.


( Mảnh vỡ được Shiloh phát hiện vào năm 1978, được liên kết với dòng chữ hiện tại )

Năm 2007, một phiến đá vôi được phát hiện trong quá trình khai quật khu vực sông Ghi-Hôn của Eli Shukron và Ronny Reich. Đoạn có kích thước bằng bàn tay (khoảng 14 x 10 x 5 cm) chứa hai dòng văn bản bị đứt quãng, mỗi dòng có bốn chữ cái lớn. Mặc dù được xuất bản vào năm sau, nhưng ý nghĩa đầy đủ của bản khắc vẫn chưa được thiết lập ngay lập tức - và việc phân tích lại bản khắc đã dẫn đến kết luận rằng bản khắc này thực sự mang tên của Ê-xê-chia.


Kết luận mới này đã được Shukron cùng với Giáo sư Gershon Galil đưa ra kết luận mới. Dòng đầu tiên được tái tạo thành ח] זקיה] / [H] zqyh / [He] zekiah (thiếu chữ cái đầu là “h / ח”). Dòng thứ hai được tái tạo thành từ “pool”, tiếng Do Thái bricha, (một lần nữa với chữ cái đầu tiên đã bị ngắt, do đó ב] רכה]). Tất nhiên, Ê-xê-chia được ghi nhận nhiều lần trong suốt Kinh thánh tiếng Do Thái liên quan đến việc xây dựng các hồ bơi và công trình nước. Hơn nữa, khám phá được thực hiện chỉ tại một địa điểm "hồ bơi" như vậy.


2 Các Vua 20: 20-21 trong phần tóm tắt “trong ghi nhớ” về triều đại của Ê-xê-chia có chép: “Các chuyện khác của Ê-xê-chia, sự mạnh dạn người, cuộc xây hồ chứa nước, và kinh dẫn nước vào trong thành [“ Đường hầm của Ê-xê-chia ”], đều chép trong sử ký về các vua Giu-đa. Ê-xê-chia an giấc cùng các tổ phụ mình; Ma-na-se, con trai người, kế vị người. "


Dòng chữ “mới” này còn được liên kết với một mảnh vỡ (bên dưới bên phải) được nhà khảo cổ học nổi tiếng Yigal Shiloh tìm thấy vào năm 1978, xa hơn về phía nam của Gihon Spring. Đá và chữ cùng loại. Văn bản này, một lần nữa rời rạc, bao gồm từ “mười bảy / mười bảy” —như vậy, khi được đặt cùng với tượng đài nói trên, do đó, nó có thể xác định bản khắc có liên quan đến năm trị vì thứ mười bảy của Ê-xê-chia (do đó vào khoảng năm 709 bce — Ê-xê-chia trị vì tổng cộng là 29 năm — 2 Các Vua 18: 2).


Các nhà nghiên cứu cho rằng dòng chữ bị vỡ này có thể là kết quả của damnatio memoriae (tiếng Latinh có nghĩa là "sự lên án của ký ức") - một thực hành điển hình của những người cai trị sau này, những người chống lại tổ tiên của họ. Ma-na-se, con trai của Ê-xê-chia, nổi tiếng về việc từ chối sự thờ phượng Đức Chúa Trời và khuôn mẫu cai trị của cha mình trong phần đầu của triều đại ông .


Trong một bài đăng trên Facebook về khám phá này, Galil viết (bản dịch từ tiếng Do Thái): Các vị vua của người Y-sơ-ra-ên được ghi nhớ trong các bia ký của người A-si-ri, Ba-by-lôn, Ả Rập và Mô-áp cũng như trên tem tiếng Do Thái - nhưng đây là lần đầu tiên một phần nhỏ của địa chỉ hoàng gia bằng tiếng Do Thái hoành tráng được giải mã, đề cập đến tên của vị vua mà những thành tựu đã đạt được . Khám phá… cho thấy rằng trước mắt các tác giả của các văn bản kinh thánh lịch sử là các tác phẩm hoàng gia hoành tráng, được kết nối bởi các tác giả vào thời các vị vua được đề cập trong Kinh thánh.


Thật vậy, sự khôn ngoan nhận được là các vua của Giu-đa không được sử dụng các bản khắc hoành tráng (hơi khác thường, theo cách nói về sự hùng vĩ trong Kinh thánh đối với các vị vua khác nhau). Một phản ứng tự nhiên đối với lý thuyết này là dòng cổ điển rằng không có bằng chứng không phải là bằng chứng của sự vắng mặt. Ngoài ra, Jerusalem chắc chắn là một trong những thành phố bị tấn công, phá hủy, tái thiết và tái phá hủy nhiều nhất trên Trái đất - do đó ảnh hưởng trực tiếp đến việc bảo quản những cổ vật. (Theo cách nói cổ điển của Eric H. Cline, Jerusalem bị vây hãm, thành phố đã hoàn toàn bị “phá hủy ít nhất hai lần, bị bao vây 23 lần, bị tấn công thêm 52 lần, bị chiếm và tái chiếm 44 lần.”)


Tuy nhiên, giờ đây — trong số những mảnh còn lại của Jerusalem — chúng ta có một phần được bảo tồn của những gì thực sự phải là một dòng chữ kiểu “hoành tráng”, tưởng nhớ một trong những vị vua vĩ đại nhất của Judah . Còn bao nhiêu nữa có thể đang chờ khám phá — hoặc đã được khám phá, đang chờ nhận thức đầy đủ?


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.


bottom of page