top of page
Tìm kiếm

TẠI SAO TRONG LỄ CẮT BÌ ( BRIT MILAH ) CỦA NGƯỜI DO THÁI LẠI CÓ MỘT CHIẾC GHẾ DÀNH CHO TIÊN TRI Ê-LI
Tại các buổi lễ cắt bì ( brit milah ) của người Do Thái , theo thông lệ, người ta thường có một chỗ ngồi dành riêng cho nhà tiên tri Ê-li . Theo truyền thống Do Thái thì tiên tri Ê-li , người được gọi là “sứ giả của Chúa, người sẽ dọn đường trước mặt Chúa” như trong Ma-la-chi 3: 1 chính là người sẽ hiện diện trong mỗi buổi lễ cắt bì của người Do Thái. Đây là lý do tại sao:


Trong thời kỳ dân tộc Y-sơ-ra-ên bị chia cắt thành hai vương quốc, sai sứ giả ta, người sẽ dọn đường trước mặt ta đã giao chiến tại Núi Carmel với 450 tiên tri giả của Ba-anh, dẫn đến cái chết của họ. Vua của vương quốc phía bắc, A-háp , cùng với người vợ gian ác của mình là Giê -sa-bên , đã gửi một thông điệp đến nhà tiên tri Ê-li: “Nếu ngày mai trong giờ nầy, ta không xử mạng-sống ngươi như mạng-sống của một người trong chúng nó, nguyện các thần đãi ta cách nặng-nề.”. ( I Các Vua 19: 2 )


Ê-li bỏ trốn, và 40 ngày sau, ông đến một hang động trên núi Sinai, nơi ông ở qua đêm. Ở đó , Đức Chúa Trời đã tiết lộ mình cho Ê-li và nói, “Và kìa, có lời của Đức Giê-hô-va phán với người rằng: Hỡi Ê-li, ngươi ở đây làm chi?” tiên tri Ê-li trả lời: “Tôi đã rất nóng-nảy sốt-sắng vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn-quân; vì dân Y-sơ-ra-ên đã bội giao-ước Ngài, phá-hủy các bàn-thờ Ngài, dùng gươm giết những tiên-tri Ngài; chỉ một mình tôi còn lại, và họ cũng kiếm thế cất mạng-sống tôi.” I Các Vua 19: 9 –10.


Dân chúng đã bỏ giao ước nào? Sách Midrash của người Do Thái nói rằng Ê-li đang đề cập đến phép cắt bì, được gọi là (“giao ước”). Hơn nữa, theo một lời kể lại, Ê-li không chỉ phàn nàn về việc họ từ bỏ giao ước, mà trong lòng sốt sắng, ông yêu cầu Đức Chúa Trời trừng phạt những kẻ tội lỗi của Y-sơ-ra-ên. ( Shir Hashirim Rabbah 1: 6 )


Midrash của người Do Thái còn nói rằng Đức Chúa Trời đã quở trách ông rằng: “Họ đã bỏ giao ước của Ta, không phải giao ước của ngươi; họ đã phá dỡ các bàn thờ của Ta, không phải của bạn; họ đã giết các vị tiên tri của Ta, không phải của các ngươi. Tại sao bạn lại sốt sắng hơn tôi !? ( Xem Shir Hashirim Rabbah )


“Ta thề,” Đức Chúa Trời nói tiếp, “rằng bất cứ khi nào con cái Ta làm dấu này [phép cắt bì] bằng xương bằng thịt của chúng [tức là bất cứ khi nào có phép cắt bì], thì ngươi phải có mặt để làm chứng rằng dân Do Thái đã không từ giao ước của Ta và miệng ngươi sẽ làm chứng rằng họ đang giữ nó. " ( Zohar 1: 93a.)


Bằng cách tham dự mọi lễ cắt bì, tiên tri Ê-li có cơ hội sửa chữa lỗi lầm của mình bằng cách làm chứng có lợi cho họ và công nhận rằng họ tuân giữ giao ước. ( Xem Ramak, Ohr Hachamah trên Zohar ibid. ).


Đây chính là lý do tại sao mà các nhà hiền triết của Do Thái thiết lập một chỗ ngồi tôn vinh cho Ê-li trong mỗi lần cắt bì. ( Pirkei d'Rabbi Eliezer 29, và Zohar )


Tại các buổi lễ cắt bì ( Brit milah ) người Do Thái cầu nguyện rằng “ Ê-li hãy đến làm chứng có lợi cho chúng tôi, thì ông ấy có thể đến và báo trước sự cứu chuộc cuối cùng!”


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.


Comments


bottom of page