top of page
Tìm kiếm

TỪ NGỮ DO THÁI – CÁC TỪ VÀ CỤM TỪ CẦN BIẾT TRONG ROSH HASHANAH ( NĂM MỚI ) CỦA NGƯỜI DO THÁI
Dưới đây là một số từ và thuật ngữ tiếng Do Thái quan trọng nhưng cũng đầy ý nghĩa mà chúng ta có thể gặp trong Mùa lễ cao điểm của người Do Thái. ( Mùa lễ cao điểm là tháng của những lễ rất quan trọng của người Do Thái vào đầu năm mới trong đó có 10 ngày ăn năn và đỉnh điểm là ĐẠI LỄ CHUỘC TỘI ).


Akedah - Phát âm là ah-keh-DAH. ( tiếng Do Thái עֲקֵידַת יִצְחַק ) theo nghĩa đen Akedah có nghĩa là “ sự trói buộc hay ràng buộc” . Đây là một câu chuyện từ trong Kinh Thánh Sáng thế ký 22. Trong câu chuyện Kinh thánh, Đức Chúa Trời nói với Áp-ra -ham. hy sinh con trai mình, Y-sác , trên Mô-ri-a . Áp-ra-ham bắt đầu tuân theo thì Đức Chúa Trời đã bảo ông dừng lại. Sau đó, Áp-ra-ham nhìn thấy một con cừu đực và thay vào đó hy sinh nó.


Theo truyền thống của Do Thái thì câu chuyện này được đọc vào ngày thứ hai của năm mới Rosh Hashanah của người Do Thái.


Chag sameach - Phát âm KHAG sah-MAY-akh. Nghĩa đen là "kỳ nghỉ vui vẻ", một lời chào phổ biến trong lễ Rosh Hashanah và các ngày lễ khác của người Do Thái.


E-lul - Phát âm el-OOL (oo như trong thức ăn). Đây là tên của tháng cuối cùng trong lịch Do Thái, tên này được chỉ định là thời gian để suy ngẫm, xem xét nội tâm và ăn năn.


Het (also chet) - Phát âm là KHET (e ngắn). Tội lỗi hoặc hành động sai trái.


L'shana tovah u'metukah - Phát âm l'shah-NAH toe-VAH ooh-meh-too-KAH. Một lời chào bằng tiếng Do Thái cho Mùa lễ cao điểm có nghĩa là, "Cho một năm tốt lành và ngọt ngào."


Mahzor (cũng là machzor) - Phát âm là MAHKH-zohr. Theo nghĩa đen là "chu kỳ", mahzor là cuốn sách cầu nguyện đặc biệt dành cho các Ngày lễ Cao cả, chứa đựng tất cả các nghi lễ Đặc biệt của Ngày lễ Cao điểm.


Selichot (cũng là Selihot)- Phát âm là KHOTE. Nghĩa đen là "sự tha thứ", selichot là những lời cầu nguyện ăn năn để được tha thứ. Selichot đề cập đến hai kiểu cầu nguyện sám hối có liên quan. Đầu tiên là những lời cầu nguyện thường được đọc hàng ngày vào các buổi lễ buổi sáng trong tháng Elul. Đây cũng là tên của nghi lễ diễn ra vào đêm muộn ngày thứ Bảy trước lễ Rosh Hashanah và bao gồm một chuỗi dài hơn những lời cầu nguyện sám hối này.Shofar - Phát âm là shoh-FAR hoặc SHOH-far (từ này có nghĩa “cho đến nay”). Tiếng còi của con cừu đực vang lên trong tháng Elul, vào ngày Rosh Hashanah, và vào cuối lễ Yom Kippur. Nó được đề cập nhiều lần trong Kinh thánh, liên quan đến việc sử dụng trong nghi lễ trong Đền thờ và chức năng của nó như một chiếc còi báo hiệu chiến tranh.


Tashlich (cũng là Tashlich)—Được phát âm là TAHSH-likh. Theo nghĩa đen là “bỏ đi”, Tashlich là một buổi lễ được tổ chức vào buổi chiều ngày đầu tiên của lễ Rosh Hashanah, trong đó tội lỗi được bỏ đi một cách tượng trưng vào một vùng nước tự nhiên. Thuật ngữ và tục lệ bắt nguồn từ một câu trong sách Mi-chê 7:19.


Teshuvah (cũng là teshuva)- Phát âm là tih-SHOO-vuh. Nghĩa đen là "trở lại",teshuvah thường được dịch là "ăn năn." Đây là một trong những chủ đề trung tâm và là thành phần tinh thần của Ngày lễ cấp cao.


Tishrei - Phát âm TISH-ray. Đây là tên của tháng đầu tiên trong lịch Do Thái, trong đó Rosh Hashanah ( năm mới ) , Yom Kippur (Lễ chuộc tội ) vàSukkot ( Lễ lều tạm ) đều diễn ra trong tháng này.


Tzom Kal - Phát âm TZOHM KAHL. Lời chào này dành cho Yom Kippur (và những ngày kiêng ăn khác của người Do Thái) có nghĩa là “bạn có thể kiêng ăn một cách dễ dàng”. Unetaneh Tokef - Phát âm ooh-nuh-TAH-neh TOH-keff. Theo nghĩa đen, "chúng tôi sẽ ghi tên", một bài thơ tôn giáo được đọc trong Musaf (dịch vụ bổ sung) Amidah có nghĩa là để đánh vào nỗi sợ hãi trong chúng ta.


Yamim Noraim - Phát âm yah-MEEM nohr-ah-EEM. Nghĩa đen là “Những ngày kinh hoàng”, một thuật ngữ đề cập đến Mùa lễ cao điểm. Đôi khi nó được dùng để chỉ 10 ngày từ Rosh Hashanah đến Yom Kippur, còn được gọi làAseret Yimei Teshuva, hoặc 10 ngày ăn năn.


Yom Tov - Phát âm YOHM TOHV hoặc YON-tiff. Đây là một thuật ngữ chung cho các lễ hội lớn của người Do Thái.


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.Comments


bottom of page