top of page
Tìm kiếm

TIẾNG DO THÁI – NGÔN NGỮ THÁNHTiếng Hebrew là ngôn ngữ cực kỳ mạnh mẽ, với người Do Thái thì đây là ngôn ngữ cổ xưa nhất trên thế giới. Người Do Thái cũng tin rằng đây là ngôn ngữ mà Đức Chúa Trời sử dụng và chính là ngôn ngữ mà Chúa ban cho người Do Thái. Trước đó, cho đến khi xảy ra sự cố ở Tháp BaBên được chép trong Sáng thế ký 11:1-9 thì “..cả thiên hạ đều có một giọng nói và một thứ tiếng” Sáng thế ký 11:1. Tiếng mà cả thiên hạ đều nói đó chính là tiếng Do Thái. Người ta tin rằng sức mạnh bên trong của NGÔN NGỮ THÁNH là nguyên nhân thúc đẩy thành công ban đầu của những người xây tháp.


Vậy điều gì đã làm cho ngôn ngữ này trở nên NGÔN NGỮ THÁNH.


1. NGÔN NGỮ CỦA CHÚA.


Điều đầu tiên làm cho ngôn ngữ này trở nên ngôn ngữ thánh đó chính là ngôn ngữ của Chúa.

Người Do Thái tin đây chính là ngôn ngữ mà Chúa sử dụng để sáng tạo mọi vật, Chúa ban ngôn ngữ này cho loài người và riêng dành cho dân tộc Do Thái. Đây cũng là ngôn ngữ mà Chúa truyền luật pháp cho Môi-se và như trong Xuất ê díp tô ký 31:8 “Khi Đức Giê-hô-va đã phán xong cùng Môi-se tại núi Si-na-i, bèn cho người hai bảng chứng bằng đá, bởi ngón tay Đức Chúa Trời viết ra.” Ngôn ngữ mà chính tay Chúa dùng để viết hai bảng luật pháp đó chính là tiếng Do Thái.

Người Do Thái tin, ngôn ngữ này được gọi là ngôn ngữ thánh vì đây là ngôn ngữ của Chúa. Họ tin rằng Chúa dùng ngôn ngữ này để giao tiếp với với các nhà tiên tri, là ngôn ngữ của Chúa và của các thiên sứ.2. NGÔN NGỮ SÁNG TẠO.


Trong sách Sáng thế ký chúng ta thấy Chúa đã tạo ra thế giới chỉ bởi LỜI phán “Đức Chúa Trời phán rằng: Phải có sự sáng; thì có sự sáng.” Sáng thế ký 1:3 Đây không phải là một lời bình thường mà những từ ngữ chứa năng lượng sáng tạo. Người Do Thái cho rằng Kinh Thánh, Chúa phán mười LỜI và qua mười cụm từ đó mà thế giới được tạo ra. Người Do Thái tin là mọi thứ trên thế giới được tồn tại nhờ năng lượng của mười cụm từ đó. Mười lời nói sáng tạo này là vĩnh cửu, tồn tại trên trời chính vì vậy mà Thi Thiên 119:89 có chép “Hỡi Đức Giê-hô-va, lời Ngài được vững lập đời đời trên trời:” Những lời đó vẫn ở trên trời liên tục tái tạo và tiếp thêm năng lượng sống cho trái đất.


Vì mọi thứ được tạo ra thông qua lời nói sáng tạo của Chúa nên tên tiếng Do Thái được A-đam gọi cho động vật mang đến năng lượng để cho loài đó được gọi tồn tại. Vì phải rất khôn ngoan thì mới có thể hiểu được đặc tính của từng loài động vật mà có thể đặt tên thật cho chúng.


3. NGÔN NGỮ THÁNH VÌ LÀ NGÔN NGỮ SẠCH.


Người Do Thái cho rằng tiếng Do Thái được gọi là ngôn ngữ thánh cũng vì nó không có từ ngữ rõ ràng để gọi các bộ phận kín của cơ thể và không có từ ngữ để gọi những hành vi riêng tư. Maimonides, nhà hiền triết có ảnh hướng của Do Thái Giáo nói “Ngôn ngữ Hebrew không có tên gọi đặc biệt cho các cơ quan sinh sản ở nữ hoặc nam, cũng như hành động tình dục dẫn đến sự sinh sản. Không có những từ miêu tả tinh dịch, phân.. hay các từ ngữ ô uế khác. Từ vựng tiếng Do Thái không có thuật ngữ gốc cho những thứ này và chỉ mô tả chúng thông qua ám chỉ và gợi ý theo nghĩa bóng. . .”


Các nhà hiền triết Do Thái cho rằng, một người Do Thái sống ở vùng đất Y-sơ-ra-ên, ăn uống theo Kinh Thánh dạy dỗ, nói bằng ngôn ngữ thánh, đọc Kinh Thánh sáng và tối thì người đó được đảm bảo có phần ở thế giới tương lai. Hơn nữa, khi họ dùng ngôn ngữ đến từ nơi Chúa thì họ tin rằng Chúa sẽ hiện diện trong chính đời sống của họ.


Xin Chúa giúp để chúng ta nói ra ngôn ngữ của Chúa, giao tiếp với Chúa cách thường xuyên để sự hiện diện của Chúa cũng sẽ đầy dẫy trên mỗi người chúng ta.


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.


Comentários


bottom of page