top of page
Tìm kiếm

TISHA B’AV – MỘT THẾ HỆ NGƯỜI DO THÁI BỊ KẾT ÁN VÀ NGÀY HAI ĐỀN THỜ BỊ PHÁ HỦY.Hôm nay, thứ bảy, ngày 6 tháng 8 năm 2022 nhằm ngày 9 tháng Av năm 5782 theo lịch của Do Thái Giáo. Theo truyền thống Do Thái Giáo thì đây chính là ngày mà nguyên một thế hệ xuất hành khỏi Ai-cập đã bị phán quyết sẽ chết ở trong đồng vắng (1312 TCN ). Vào ngày 9 tháng 5 năm 2449 kể từ khi sáng tạo (1312 TCN), một thế hệ người Do Thái rời khỏi Ai Cập dưới sự lãnh đạo của Môi-se 16 tháng trước đó đã bị kết án chết trong sa mạc và việc vào Đất của Y-sơ-ra-ên bị trì hoãn đến 40 năm.


Như có liên quan trong sách Dân số ký 14, khi các thám tử mà Môi-se cử đến Đất Ca-na-an trở về với sự sợ hãi. Họ đã làm dân Israel lo sợ vì những lời của mình, vì vậy dân Israel đã làm bằm và khóc suốt đêm. Trong đêm ngày 9 tháng Av, người Do Thái đã tuyên bố rằng họ muốn quay trở lại Ai Cập. Bởi sự lằm bằm oán trách mà Chúa đã phán rằng toàn bộ thế hệ lúc đó sẽ lang thang trong sa mạc trong 40 năm cho đến khi những người cuối cùng chết đi trừ Giô-suê và Calep.Đây là thảm kịch đầu tiên trong số 5 thảm kịch quốc gia xảy ra vào ngày 9 tháng Av được Talmud liệt kê (Taanit 4: 6), do đó ngày này được chỉ định là ngày nhịn ăn.


Sự kiện trên nhằm vào ngày 9 tháng Av nhưng nổi bật nhất chính là những thảm kịch quốc gia xảy ra trong ngày hôm nay trong lịch sử Do Thái. Chính bởi điều đó mà hôm nay được gọi là ngày Tisha B'Av, Ngày Buồn Nhất Trong Lịch Do Thái .


Sự kiêng ăn để tang buồn bã của người Do Thái trong ngày hôm nay đã được tiên tri Xa-cha-ri đã nói trước trong Xa-cha-ri 8:19 như là “sự kiêng ăn về tháng năm” với mức quan trọng thứ hai chỉ sau Yom Kippur ( đại lễ chuộc tội ) , vốn được răn dạy trong Kinh Thánh Torah.


Ngày hôm nay cũng có sự trùng hợp kỳ lạ khi cả hai Đền Thánh đầu tiên và thứ hai ở Jerusalem đều đã bị phá hủy vào ngày 9 tháng Av: Đền thờ đầu tiên bởi người Babylon vào năm 3338 sau khi tạo ra (423 TCN), và ngôi đền thứ hai bởi người La Mã vào năm 3829 (69 CN). Sự hủy diệt của Đền thờ đại diện cho thảm kịch lớn nhất trong lịch sử Do Thái.Vì vậy vào ngày này người Do Thái kiêng ăn để tang kéo dài 3 tuần, bắt đầu với kỳ kiêng ăn từ ngày ngày 17 tháng Tammuz, ngày kỷ niệm việc các bức tường của Jerusalem bị xuyên thủng bởi quân thù . Chín ngày cuối cùng (đặc biệt là tuần trước ngày 9 Av ) người Do Thái không ăn thịt, không giặt quần áo và như trên Yom Kippur, người Do Thái không thoa kem dưỡng da hoặc mỹ phẩm, không đi giày da và không quan hệ hôn nhân.


Ngày này trong các nhà hội Do Thái người Do Thái đọc sách Ca Thương về những lời tiên tri đáng buồn của Giê-rê-mi về sự phá hủy Đền thờ Đầu tiên ở Jerusalem và sự lưu vong sau đó của quốc gia Do Thái. Phần lớn cuốn sách này được cấu trúc theo bảng chữ cái tiếng Do Thái, như thể chính ngôn ngữ thánh đang khóc cho sự hủy diệt của quê hương Đức Chúa Trời và sự di dời của quốc gia của Ngài.


Có một phong tục theo thời gian là dọn dẹp nhà cửa vào buổi chiều Tisha B'Av để chờ đợi sự xuất hiện của Mê-si-a vì họ tin rằng Ngài sẽ xây dựng lại Đền Thánh ở Giê-ru-sa-lem và tập hợp dân Do Thái từ khắp nơi trên trái đất và đưa họ trở về Đất Hứa.


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.


bottom of page