top of page
Tìm kiếm

Ý NGHĨA CỦA MỘT SỐ CÁC TÊN TRONG TIẾNG DO THÁI – BA-RÚC, BÊN-GIA-MIN, ĐA-NI-ÊN, ĐA-VÍT, GIÔ-NA.Ý NGHĨA CỦA TÊN BARUCH (BA-RÚC)


Viết bằng tiếng Do Thái: ברוך

Giới tính: Nam

Ngôn ngữ: Tiếng Do Thái

Ý nghĩa: "Người được ban phước"

Các biến thể: Boruch, Bendet, Bendet'l, Bendit, Benedikt

Thường được ghép nối với tiếng Yiddish tương đương của nó, Benedikt.


Kinh Thánh. Giê-rê-mi, 32:12 . Baruch là một linh mục (“ Kohen ”) và một nhà tiên tri ( Talmud , Megillah 14b). Ông là trợ lý đáng tin cậy của Giê-rê-mi . Ba-rúc đã chép lại nhiều lời tiên tri của Giê-rê-mi (ibid 36:4). Khi Đức Chúa Trời bảo Giê-rê-mi mua một mảnh đất, ông đã giao chứng thư cho Ba-rúc (sđd 32:12). Họ Do Thái Benedikt có nguồn gốc từ bản dịch tiếng Latin của Baruch.


Ý NGHĨA CỦA TÊN BENJAMIN (Bên-gia-min).


Viết bằng tiếng Do Thái: בנימין

Giới tính: Nam

Ngôn ngữ: Tiếng Do Thái

Ý nghĩa: "Con trai bên tay hữu; Con trai của tuổi già"

Các biến thể: Benyamin, Benyomin, Beinush, Beinis, Bnis, Benji, Ben


Kinh thánh, Sáng thế ký 35:18 (phát âm đúng là Benyamin). Con trai út của Jacob và Rachel . Benjamin trông giống như mẹ anh đã chết khi anh mới sinh ra ( Xohar 1:202b). “Kẻ nào có lưỡi không nói hành” (Thi Thiên 15:3), ám chỉ Benjamin (The Midrash , Shocher Tov 15:6). Cha của bộ tộc mang tên ông.


Ý NGHĨA CỦA TÊN DANIEL (Đa-ni-ên).


Viết bằng tiếng Do Thái: דניאל

Giới tính: Nam

Ngôn ngữ: Tiếng Do Thái

Ý nghĩa: " Đức Chúa là Thẩm phán của tôi"

Các biến thể: Dan 'l, Denel, Dan, Dani, Dany, Danny, Doniel , Donny


Kinh thánh, Đa-ni-ên 1:6-7 . Một nhà tiên tri là tác giả của Sách Đa-ni-ên , sống ở Ba-by-lôn và đã tiên tri về thời kỳ Đấng Mê-si. Được nhiều người yêu quý, trong truyền thống Do Thái thì Đa-ni-ên là người đã dành thời gian giúp đỡ người nghèo, mang lại niềm vui cho các cô dâu và hộ tống những người đã khuất trong cuộc hành trình cuối cùng của họ ( Avot D' Rabbi Nathan 4:5).


Daniel và Moses được coi là hai người bảo vệ dân tộc Do Thái trước Đức Chúa Trời (The Midrash , Shemot Rabah 43:1).


Dan là một cái tên độc lập ngay cả trước cái tên Daniel. Một trong những người con trai của tổ phụ Ykov ( Jacob ) tên là Dan, và do đó là tổ tiên của chi phái mang tên ông.Ý NGHĨA CỦA TÊN DAVID (Đa-vít).


Viết bằng tiếng Do Thái: דויד hoặc דוד

Giới tính: Nam

Ngôn ngữ: Tiếng Do Thái

Ý nghĩa: "Người bạn"

Các biến thể: Dovid , Dovid'l, Dovidka, Dovidke, Devel, Dewil, Tevel , Tevil, Tevele


Kinh thánh, Ru-tơ 4:13 -21. Tên Kinh Thánh của Vua Đa-vít ( I Sa-mu-ên 16). Vốn là một người chăn cừu tốt bụng và sáng tạo (The Midrash , Shemot Raba 2:2), khi trở thành vua, ông đã quan tâm đến quốc gia Do Thái theo cách tương tự. (The Midrash , Breishit Raba 59:5). Được biết đến với giọng nói ngọt ngào, không ngừng ca ngợi Chúa và là tác giả Sách Thi thiên (The Midrash, Shocher Tov 18:2).


Devel đã tiến hóa bằng cách loại bỏ chữ ד thứ hai và thêm từ el nhỏ bé trong tiếng Đức—Davel trở thành Devel. Phụ âm phát âm v trong tiếng Tevel có thể được diễn đạt bằng וו của tiếng Yiddish hoặc ב ( Ashkenazi , phát âm veis). Không nên nhầm lẫn dạng viết Tevel này với chữ viết tắt Tevia-Tevel trong tiếng Yiddish của Tuviah, cũng như với tên nữ Teibel và Teibil.


Ý NGHĨA CỦA TÊN JONAH (Giô-na)


Tên Do Thái của Yonah và Toibah


Tên Jonah , hoặc trong tiếng Do Thái, Yonah (יונה), có nghĩa là “chim bồ câu”. Đó là tên của một nhà tiên tri trong Kinh thánh, người có câu chuyện được đọc vào ngày Yom Kippur , Ngày Chuộc Tội . Sách Giô-na kể về việc nhà tiên tri từ chối thực hiện sứ mệnh của Đức Chúa Trời là kêu gọi người dân Ninveh ăn năn. Sau một thử thách kéo dài và đáng sợ, Giô-na hối hận vì đã bất chấp mong muốn của Đức Chúa Trời và đi kêu gọi thành phố ăn năn.


Phần lớn Jonah là tên nam; tuy nhiên, bản dịch tiếng Yiddish của “chim bồ câu”, Toibah, là tên nữ.

Một số phiên bản phái sinh của nam là Yoine, Yeina và Yoni. Các biến thể của tên nữ là Teiba, Teibel và Toibah.


Mục vụ Do Thái


bottom of page