top of page
Tìm kiếm

Ngày trước lễ Purim của người Do Thái-Ngày dân Do Thái báo trả những kẻ định diệt chủng dân tộc mình


Hôm nay, thứ năm, ngày 25 tháng hai năm 2021 nhằm ngày 13 tháng Adar, 5781 theo lịch Do Thái Giáo. Vào ngày này người Do Thái chuẩn bị để bước vào kỳ lễ Purim, khắp nơi tại đất nước Israel, người ta bắt đầu đọc các phần của sách Ê-xơ-tê…


Theo như thuật lại của Kinh Thánh, dân Do Thái bị Ha-man lập mưu định diệt chủng, đây là một trong nhiều lần dân Do Thái phải đối mặt với sự diệt chủng ở tại nước ngoài. Chính Chúa đã sắm sẵn một người nữ Do Thái tên là Ê-xơ-tê để giải cứu dân Do Thái khỏi sự diệt chủng, câu chuyện về sự giải phóng của Chúa được chép ở trong sách Ê-xơ-tê, sách mà người Do Thái thường đọc vào ngày hôm nay và vào lễ Purim.


Sau khi Chúa đưa Ê-xơ-tê bước ra để xin cho dân Do Thái, Chúa đã làm phép lạ để dân Do Thái từ kẻ bị tìm giết trở nên những người đáp trả. Theo Kinh Thánh Ê-xơ-tê 9:1-2 thì vào “Tháng mười hai là tháng A-đa, ngày mười ba, khi hầu gần ngày giờ phải thi hành mạng lịnh và chiếu chỉ của vua, tức nhằm ngày ấy mà kẻ cừu địch dân Giu-đa ham hố lấn lướt họ … thì dân Giu-đa hiệp lại tại các thành, trong khắp các tỉnh của vua A-suê-ru, đặng tra tay vào những kẻ tìm làm hại mình; chẳng có ai chống trả nổi chúng, bởi vì các dân tộc bắt sợ hãi dân Giu-đa lắm.”


Cũng bởi điều đó mà trong ngày hôm nay, tất cả những người trưởng thành (tức là những ai đã trải qua lễ trưởng thành) đều kiêng ăn cầu nguyện để tưởng nhớ ba ngày kiêng ăn theo lời kêu gọi của Ê-xơ-tê trước khi cô liều mình xuất hiện trước mặt Vua Achashveirosh (A-suê-ru) để cứu dân Do Thái khỏi sắc lệnh giết dân Giu đa của Haman. “Hãy đi nhóm hiệp các người Giu-đa ở tại Su-sơ, rồi hãy vì tôi kiêng cữ ăn trong ba ngày và đêm, chớ ăn hay uống gì hết; tôi và các nàng hầu tôi cũng sẽ kiêng cữ ăn nữa; như vậy, tôi sẽ vào cùng vua, là việc trái luật pháp; nếu tôi phải chết thì tôi chết.” Ê-xơ-tê 4:16. Câu nói “nếu tôi phải chết thì tôi chết” đã trở nên câu nói nổi tiếng của bà Ê-xơ-tê khi bà sẵn sàng sống chết vì dân sự của Chúa.


Cũng vào ngày hôm nay, người Do Thái cũng kiêng ăn để để kỷ niệm việc Ê-xơ-tê kiêng ăn vào ngày 13 tháng Adar, khi người Do Thái chiến đấu với kẻ thù của họ. Không có thức ăn hoặc đồ uống nào được dự trữ trong khoảng thời gian từ rạng sáng đến khi đêm xuống. Phụ nữ có thai hoặc cho con bú hoặc những người có sức khỏe kém được miễn kiêng ăn trong ngày nay.


Sau hôm nay thì người Do Thái sẽ bước vào kỳ lễ Purim “Việc ấy xảy ra nhằm ngày mười ba của tháng A-đa; còn ngày mười bốn tháng ấy, chúng an nghỉ, lập thành một ngày tiệc yến vui vẻ” để kỷ niệm phép lạ mà Chúa đã làm để gìn giữ dân sự của Chúa.


Như Kinh Thánh chép “Mạc-đô-chê … gởi thơ cho hết thảy dân Giu-đa ở trong các tỉnh của vua A-suê-ru, hoặc gần hay xa, để khiến cho họ hằng năm giữ ngày mười bốn và mười lăm của tháng A-đa, vì trong ngày và tháng ấy dân Giu-đa đã thoát khỏi kẻ thù nghịch mình và được bình an, sự đau đớn đổi ra mừng rỡ, và ngày buồn thảm hóa ra ngày lễ; lại bảo họ lập thành ngày tiệc yến và vui mừng, gởi cho lẫn nhau những lễ vật, và bố thí cho người nghèo khổ.” Ê-xơ-tê 9:20-22


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam


Comments


bottom of page