top of page
Tìm kiếm

Menorah với nhiều ý nghĩa - Bảy nhánh đèn - Cây sự sống - hạnh nhân - Hai cây ô-li-ve và Chúa JesusCÂY SỰ SỐNG


Truyền thống Do Thái cho rằng các nhánh của Menorah là hình ảnh của cây sự sống ở trong vườn Ê-đen. Cây sự sống này cũng như cây đèn bảy nhánh được nhắc đến trong Sáng thế ký và trong sách Khải Huyền. A-đam và Ê-va đã bị trục xuất khỏi cây sự sống và trong Khải Huyền 22 cho chúng ta biết rằng “Phước thay cho những kẻ giặt áo mình đặng có phép đến nơi cây sự sống”. Do đó, menorah nói về cuộc sống vĩnh cửu với Đức Chúa Trời dành cho những ai được phiếu trắng bởi huyết của Chúa Jesus. Chính Chúa Jesus đã nói “TA LÀ GỐC NHO thật, Cha ta là người trồng nho…. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được.” trong Giăng 15:1-4. Ngài là cây, và chỉ trong Ngài, chúng ta mới có thể sống thuộc linh và sinh hoa kết trái.


BẢY NHÁNH ĐÈN


Con số bảy cũng chính là con số trọn vẹn hay là con số hoàn thành của Đức Chúa Trời. Giống như cầu vồng hay một tuần, bảy nhánh trong một cây đèn đại diện cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở giữa dân sự Chúa. Trong Khải Huyền thì chân đèn tượng trưng cho sự hiện diện của Thánh Linh trong các Hội Thánh.


HẠNH NHÂN - HAI CÂY Ô-LI-VE VÀ CHÚA JESUS


Có thể nói trang trí chủ đạo mà Chúa hướng dẫn dân sự Chúa làm với đèn bảy nhánh Menorah đó chính là hạnh nhân. Tại sao hạnh nhân lại nở trên menorah? Mọi chi tiết trên đèn đều có ý nghĩa.


Cây hạnh nhân được lần tiên được nhắc đến trong Kinh thánh như là sản vật quý nhất tại Ca-na-an nơi Gia-cốp sống “Đoạn, Y-sơ-ra-ên, cha các anh em, nói rằng…hãy lấy những thổ sản quí nhứt của xứ ta: Một ít nhũ hương và mật ong, các hương hoa và một dược, phi tử và HẠNH NHÂN, ….(Sáng thế ký 43:11). Lần thứ hai Kinh Thánh nhắc đến đó chính là khi Chúa chỉ cho Môi-se cách để làm cây đèn Menorah – Cây đèn bảy nhánh linh thiêng này.


Khi thẩm quyền của thầy tế lễ Aaron bị thẩm vấn, và cây hạnh nhân của ông đã ra hoa, nở hoa và kết trái qua đêm như sự xác nhận từ Chúa. “Ngày mai, khi Môi-se vào Trại bảng chứng xảy thấy cây gậy A-rôn về nhà Lê-vi đã trổ hoa: nó có nứt mụt, sanh hoa và trái hạnh nhân chín.” (Dân số ký 17:8) Đây chính là hành động bày tỏ sự bảo vệ và sự lựa chọn của Chúa. Chúa xác nhận chức vụ của A-rôn để bảo vệ ông trước dân sự Do Thái.


Khi Đức Chúa Trời cho Giê-rê-mi thấy một nhánh hạnh nhân trong một khải tượng. Đức Chúa Trời dùng cách chơi chữ trong tiếng Do Thái, vì từ “hạnh” cũng là gốc của từ này để chỉ “siêng năng và chăm chỉ” từ này cũng chính là từ “tỉnh thức”, bởi vì cây ra hoa và kết trái trước bất kỳ cây nào khác - vào giữa mùa đông.


Và như trong Giê-rê-mi 1:12 có chép “Ngươi thấy phải đó; ta sẽ tỉnh thức, giữ lời phán ta đặng làm trọn.” Cây hạnh ẩn dụ cho sự tỉnh thức của Chúa và nó được dùng trên cây đèn được “thắp sáng luôn luôn” thì càng có ý nghĩa. Đức Chúa Trời bảo đảm với Giê-rê-mi rằng Ngài đang tỉnh thức siêng năng xem xét lời của mình để thực hiện nó. Vì vậy hoa hạnh nhân là biểu tượng cho quyết tâm của Đức Chúa Trời trong việc thực hiện các kế hoạch của ngài.


Trong Xa-cha-ri 4:2-3 có chép “Tôi nhìn xem, kìa MỘT CÁI CHÂN ĐÈN BẰNG VÀNG cả, và một cái chậu trên chót nó, NÓ CÓ BẢY NGỌN ĐÈN; có bảy cái ống cho mỗi ngọn đèn ở trên chót nó. Ở kề bên LẠI CÓ HAI NHÁNH Ô-LI-VE, một cây ở bên hữu cái chậu, và một cây ở bên tả.”. Chúng ta nhìn thấy nhà tiên tri đã bối rối trước khải tượng về một Menorah với hai cây ô liu ở hai bên, cung cấp dầu cho đèn. Nếu chúng ta xem trong Rô-ma 11 thì chúng ta sẽ thấy Phao-lô đã mô tả người Do Thái và dân ngoại là hai cây ô-liu; “Nếu chính ngươi đã bị cắt khỏi cây ô-li-ve hoang thuận tánh mình, mà được tháp vào cây ô-li-ve tốt nghịch tánh, thì huống chi những kẻ ấy là nhánh nguyên sẽ được tháp vào chính cây ô-li-ve mình!” (Rô-ma 11:24). Cây dân ngoại hoang dã được ghép vào cây Do Thái trồng, thông qua Chúa Jesus và cả hai đã trở thành một trong Chúa.


Các vật dụng trong đền tạm trong sa mạc nói về những gì sẽ xảy ra trong Giao Ước Mới với Đấng Mê-si. Người Do Thái và dân ngoại được kêu gọi gắn cùng với nhau. Qua Chúa Jesus mà mọi người được thanh tẩy và trong sạch trước mặt Đức Chúa Trời để ở với Ngài. Thật là một biểu tượng quyền năng và giàu có Lời của Chúa được nói qua Menorah do chính Ngài thiết kế. Thật tuyệt vời biết bao khi được đưa vào Giao ước Mới, và chúng ta có thể thấy sự ứng nghiệm nơi Chúa Jesus, Đấng mà Menorah đã chỉ cho.


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam


bottom of page