top of page
Tìm kiếm

NÚI ĐỀN, THÁNH ĐỊA BẬC NHẤT CỦA CÁC TÔN GIÁO LỚN TRÊN THẾ GIỚI.Núi Đền (tiếng Hebrew: הר הבית, Har haBáyit) trong tiếng Do Thái thì Núi Đền được goi là Núi của Nhà Đức Giê hô va. Tên gọi này được gọi lần đầu tiên trong sách Mi chê 4:1-2 : Xảy ra trong những ngày sau rốt, NÚI CỦA NHÀ ĐỨC GIÊ HÔ VA sẽ lập lên trên chót các núi, và sẽ được nhắc cao lên hơn các đồi. Các dân sẽ chảy về đó; và nhiều nước sẽ đi đến đó, mà rằng: Hãy đến, chúng ta hãy lên NÚI của Đức Giê-hô-va, nơi NHÀ của Đức Chúa Trời Gia-cốp! Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài, và chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài. Vì luật pháp sẽ ra từ Si-ôn, lời của Đức Giê-hô-va từ Giê-ru-sa-lem.) Người Hồi Giáo thì gọi đây là Haram ESH-Sharif ( Thánh Địa Cao Quý ).


Núi đền là một ngọn đồi tại Thành phố cổ Jerusalem, là một trong những thánh địa của tôn giáo quan trọng bật nhất trên thế giới,đây là nơi được tôn kính trong Do Thái giáo, Cơ Đốc giáo, và Hồi giáo. Theo niềm tin của Do Thái giáo và Cơ Đốc giáo, Núi Đền được coi là Núi Moriah, nơi mà Áp-ra-ham đã dâng Isac cho Chúa, tại nơi này Chúa đã thử lòng Áp-ra-ham khi bảo ông dâng con một của mình cho Chúa. Ap-ra-ham đã vâng lời, tại núi này Chúa đã chuẩn bị sẵn của lễ là chiên con. Chính tại núi này 1 trong những danh của Chúa là Jehova Dire ( Chúa sắm sẵn ) đã được bày tỏ cho con loài người. Trong Do Thái giáo và cơ đốc giáo thì đây là nơi tọa lạc của Đền thờ Jerusalem, còn đối với người Hồi giáo thì đây là địa điểm để Muhammad đi lên thiên đàng.


Hiện nay Núi Đền là một khu đất có quảng trường và các khu đền được bao quanh bởi các bức tường (bao gồm cả Bức tường phía Tây ) được xây dựng dưới triều đại của Herod Đại đế. Các khu đền thờ được xây dựng bởi ba cấu trúc hoành tráng từ thời Umayyad đầu tiên : Nhà thờ Hồi giáo al-Aqsa , Mái vòm Đá và Mái vòm Chuỗi , cũng như bốn ngọn tháp . Các bức tường và cổng Herodian , được xây thêm từ cuối thời kỳ Byzantine và thời kỳ Hồi giáo đầu tiên. Hiện tại Núi Đền có mười một cổng, mười dành riêng cho người Hồi giáo và một dành cho người không theo Hồi giáo, tại đây có các vị trí bảo vệ của cảnh sát Israel.


Theo truyền thống Do Thái và Kinh Thánh, thì đền thờ đầu tiên được xây dựng bởi vua Solomon là con trai của vua David trong 957 TCN và bị phá hủy bởi Empire Neo-Babylon ( Vua Nê-bu-cát-nết-sa như trong Kinh Thánh chép ) năm 586 TCN. Đã có những bằng chứng khảo cổ để chứng mình điều này. Đền thờ thứ 2 được xây dựng dưới sự bảo hộ của Zerubbabel ( Xô-rô-ba-bên ) trong 516 TCN và nơi này đã bị phá hủy bởi các đế chế La Mã vào năm 70 CE đúng như lời tiên tri của Chúa Jesus. Truyền thống Do Thái chính thống và người Do Thái ngày nay tin rằng Đền thờ thứ ba và cuối cùng cũng sẽ được xây dựng tại Núi Đền.


Núi Đền chính là nơi linh thiêng nhất trong đạo Do Thái và là nơi người Do Thái hướng về trong khi cầu nguyện. Do sự tôn nghiêm cực độ của nó, nhiều người Do Thái sẽ không tự đi lên trên Núi, để tránh việc vô tình đi vào khu vực nơi chí thánh mà Kinh Thánh mô tả. Theo như luật Rabbinical ( luật tôn giáo của Do Thái ), một số khía cạnh của sự hiện diện thiêng liêng vẫn còn hiện diện tại địa điểm này.


Biên tập bởi Mục Vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam.


bottom of page