top of page
Tìm kiếm

PHẢI CHĂNG CHÚNG TA ĐANG SỐNG TRONG THỜI KỲ CUỐI CÙNG ? VẪN CÒN CƠ HỘI NHỮNG AI TIN.

Đã cập nhật: 29 thg 3, 2022Kinh thánh tiên tri về nhiều sự kiện sẽ xảy ra trong thời kỳ cuối cùng. Những sự kiện này có thể được phân loại thành dấu hiệu tự nhiên, dấu hiệu tâm linh, dấu hiệu xã hội, dấu hiệu công nghệ và dấu hiệu chính trị. Chúng ta có thể xem Kinh Thánh nói gì về những điều này, và nếu các dấu hiệu xuất hiện nhiều, chúng ta có thể chắc chắn rằng trên thực tế, chúng ta đang sống trong thời kỳ cuối cùng.


Lu-ca 21:11 liệt kê một số dấu hiệu tự nhiên sẽ xảy ra trước khi Chúa Giê-su tái lâm: “sẽ có sự động đất lớn, có đói kém và dịch lệ trong nhiều nơi, có những điềm lạ kinh khiếp và dấu lớn ở trên trời.”. Mặc dù chúng ta không nên giải thích mọi thảm họa thiên nhiên là dấu hiệu của thời kỳ cuối cùng, nhưng sự gia tăng thiên tai dường như là sự khởi động cho những gì sắp xảy ra tiếp theo— “Song mọi điều đó chỉ là đầu sự tai hại.” như Chúa Jesus đã nói ( Ma-thi-ơ 24: 8 ) .


Kinh thánh liệt kê cả những dấu hiệu thiêng liêng tích cực và tiêu cực. Trong 2 Ti-mô-thê 4: 3–4 , chúng ta khám phá ra rằng nhiều người sẽ theo các giáo sư giả. Hiện nay, chúng ta thấy sự gia tăng các nhóm cực đoan, tà giáo, tà thuật, lừa dối nhiều người chọn. Rõ ràng là thời kỳ này chúng ta nhìn thấy đã có những người xưng mình là Đấng Christ, những người xưng mình là Chúa và tà giáo nổi lên khắp mọi nơi. Điều này nói lên điều gì ? Chúa đã nói “vì có nhiều người sẽ mạo danh ta mà đến, và nói rằng: Ấy chính ta là Đấng Christ, thì giờ đã đến gần. Các ngươi đừng theo họ.” Lu ca 21:8.


Về mặt tích cực, Giô-ên 2: 28–29 tiên tri rằng sẽ có một sự tuôn đổ lớn của Chúa Thánh Linh vào những kỳ sau cuối “Sau đó, ta sẽ đổ Thần ta trên cả loài xác thịt; con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri; những người già cả các ngươi sẽ thấy chiêm bao, những kẻ trai trẻ các ngươi sẽ xem sự hiện thấy. 29 Trong những ngày đó, dầu những đầy tớ trai và đầy tớ gái, ta cũng đổ Thần ta lên.”. Lời tiên tri của Giô-ên đã được ứng nghiệm vào Ngày Lễ Ngũ Tuần ( Công vụ 2:16 ), và chúng ta vẫn đang thấy tác động của sự bùng nổ đó trong các cuộc phục hưng và các phong trào Cơ đốc do Thánh Linh lãnh đạo, cũng như trong việc rao giảng thông điệp phúc âm trên toàn thế giới.

Cùng với những dấu hiệu trong lĩnh vực tự nhiên và tâm linh, có những dấu hiệu trong xã hội. Sự vô luân tràn lan trong xã hội ngày nay là một triệu chứng của sự phản nghịch của nhân loại chống lại Đức Chúa Trời. Phá thai, đồng tính luyến ái, lạm dụng ma túy và lạm dụng tình dục trẻ em là bằng chứng cho thấy “Nhưng những người hung ác, kẻ giả mạo thì càng chìm đắm luôn trong điều dữ, làm lầm lạc kẻ khác mà cũng lầm lạc chính mình nữa.” ( 2 Ti-mô-thê 3:13). Hiện nay chúng ta đang sống trong một xã hội khoái lạc và vật chất. Mọi người là những người yêu bản thân họ mà 2 Ti-mô-thê 3: 1–4 đã nói “Hãy biết rằng trong ngày sau rốt, sẽ có những thời kỳ khó khăn. 2 Vì người ta đều tư kỷ,….” —và làm những gì đúng trong mắt họ. Tất cả những điều này, và nhiều thứ khác, có thể được nhìn thấy xung quanh chúng ta mỗi ngày.

Việc ứng nghiệm một số lời tiên tri về thời kỳ cuối cùng dường như là không thể cho đến khi công nghệ hiện đại ra đời. Một số phán đoán trong sách Khải Huyền dễ hình dung hơn trong thời đại hạt nhân. Trong Khải Huyền 13 , Antichrist được cho là kiểm soát thương mại bằng cách buộc mọi người lấy dấu hiệu của con thú. Và với những tiến bộ ngày nay trong công nghệ chip máy tính, các công cụ mà ma quỷ sẽ sử dụng rất có thể đã có mặt trên thế giới vào thời kỳ này. Cùng với internet, đài phát thanh và truyền hình, phúc âm giờ đây có thể được rao truyền cho toàn thế giới ( Mác 13:10 ).


Về chính trị. Việc Israel trở lại vùng đất của mình vào năm 1948 là lời tiên tri ấn tượng nhất được ứng nghiệm chứng minh rằng chúng ta đang sống trong thời kỳ cuối cùng. Vào đầu thế kỷ 20, không ai có thể mơ rằng Israel sẽ trở lại đất của mình, chứ đừng nói đến việc lấy lại và quản lý Jerusalem. Jerusalem chắc chắn là trung tâm địa chính trị chống lại nhiều kẻ thù; Xa-cha-ri 12: 3 xác nhận điều này: “Xảy ra trong ngày đó, ta sẽ khiến Giê-ru-sa-lem làm hòn đá nặng cho các dân tộc. Phàm những kẻ mang nó sẽ bị thương nặng; và mọi nước trên đất sẽ nhóm lại nghịch cùng nó.”. Ma-thi-ơ 24: 6–7 tiên đoán rằng “Dân nầy sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia;”. “Chiến tranh và tin đồn về chiến tranh” chắc chắn là đặc trưng của thời đại ngày nay.

Đây chỉ là một vài trong số những dấu hiệu cho thấy chúng ta đang sống trong thời đại cuối cùng. Chúng còn nhiều nữa. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta những lời tiên tri này bởi vì Ngài không muốn bất cứ ai phải chết, và Ngài luôn đưa ra nhiều lời cảnh báo trước khi trút cơn thịnh nộ của Ngài ( 2 Phi-e-rơ 3: 9 ).

Chúng ta đang sống trong thời kỳ cuối cùng? Không ai biết khi nào Chúa Giê-su sẽ trở lại, nhưng điều đó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đức Chúa Trời sẽ giải quyết tội lỗi bằng ân điển hoặc bằng cơn thịnh nộ. Giăng 3:36 chép: “Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.”. Những ai không chấp nhận Chúa Cứu Thế Jesus là vị Cứu Chúa của mình họ sẽ ở lại dưới cơn thịnh nộ của Chúa.

Tin tốt là không quá muộn để chọn cuộc sống vĩnh cửu. Tất cả những gì được yêu cầu là sự chấp nhận, bởi đức tin, sự ban cho ân điển miễn phí của Đức Chúa Trời. Bạn không thể làm gì để kiếm được ân điển; Chúa Jesus đã trả giá cho bạn ( Rô-ma 3:24 ). Bạn đã sẵn sàng cho sự trở lại của Chúa chưa? Hay bạn sẽ trải qua cơn thịnh nộ của Ngài?


Mục vụ Do Thái Lời Sự Sống Việt Nam


#mucvudothai

#hoithanhloisusongvietnam

#lời_tiên_tri

#thời_kỳ_cuối_cùng.

bottom of page